Energy progression, energy advancement

Analizy hydrologiczne

Nasze usługi obejmują szeroko pojęte analizy hydrologiczne. Podejmujemy się wykonywania pomiarów i tworzenia ekspertyz niezależnie od ich przeznaczenia. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w projektach dotyczących np. budowy konstrukcji przeciwpowodziowych, badania potencjału energetycznego cieków wodnych czy przygotowywania lokalizacji pod małą elektrownię wodną. Gwarantujemy obiektywne i zgodne z rzeczywistością wyniki zaprezentowane w czytelny i zrozumiały sposób, który pozwala na ich prawidłową interpretację.

Jesteśmy autorami rzetelnych opinii, na podstawie których możliwe jest podejmowanie trafnych decyzji dotyczących realizacji danego przedsięwzięcia. Dysponujemy rozbudowanym i profesjonalnym wyposażeniem pozwalającym na pozyskiwanie szczegółowych danych, na bazie których powstają analizy hydrologiczne. Szeroko pojęta energetyka wodna to specjalność naszego zespołu składającego się z wykwalifikowanych fachowców z doświadczeniem zarówno w zbieraniu informacji z otoczenia, jak i przygotowywaniu przy ich użyciu profesjonalnej dokumentacji.

Ekspertyzy hydrologiczne

Dostarczamy zgodne z określonymi przepisami ekspertyzy hydrologiczne na potrzeby różnego rodzaju inwestycji. Tworzymy dokumentację niezbędną w realizacji przedsięwzięć o dowolnym zakresie i niezależnie od ich specyfiki. Pozostajemy do dyspozycji zawsze, gdy pojawia się konieczność przedłożenia analiz, ekspertyz czy opinii hydrologicznych. Nasza dokumentacja składa się z części opisowej i tabelarycznej, a także z wykresów i map. W równym stopniu jak o rzetelność prezentowanych informacji dbamy o ich czytelność. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych.