Energy progression, energy advancement

Analizy hydrologiczne

Nasza firma specjalizuje się w realizacji usług hydrotechnicznych na użytek inwestycji gospodarczych, z poszanowaniem lokalnej przyrody. Na zlecenie klientów biznesowych, indywidualnych oraz instytucji publicznych wykonujemy kompleksowe analizy hydrologiczne, które są wymagane przed przystąpieniem do budowy małych elektrowni wodnych, a także odgrywają istotną rolę we wdrażaniu profilaktyki przeciwpowodziowej czy w ograniczaniu ryzyka wystąpienia erozji rzecznej.

Na czym polega analiza hydrologiczna?

Podejmujemy się wykonywania pomiarów i tworzenia ekspertyz niezależnie od ich przeznaczenia. Nasze usługi obejmują szeroko pojęte analizy hydrologiczne. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w projektach dotyczących np. budowy konstrukcji przeciwpowodziowych, badania potencjału energetycznego cieków wodnych czy przygotowywania lokalizacji pod małą elektrownię wodną. Gwarantujemy obiektywne i zgodne z rzeczywistością wyniki zaprezentowane w czytelny i zrozumiały sposób, który pozwala na ich prawidłową interpretację.

Jesteśmy autorami rzetelnych opinii, na podstawie których możliwe jest podejmowanie trafnych decyzji dotyczących realizacji danego przedsięwzięcia. Dysponujemy rozbudowanym i profesjonalnym wyposażeniem pozwalającym na pozyskiwanie szczegółowych danych, na bazie których powstają analizy hydrologiczne. Szeroko pojęta energetyka wodna to specjalność naszego zespołu składającego się z wykwalifikowanych fachowców z doświadczeniem zarówno w zbieraniu informacji z otoczenia, jak i przygotowywaniu przy ich użyciu profesjonalnej dokumentacji.

Ekspertyzy hydrologiczne

Dostarczamy zgodne z określonymi przepisami ekspertyzy hydrologiczne na potrzeby różnego rodzaju inwestycji. Tworzymy dokumentację niezbędną w realizacji przedsięwzięć o dowolnym zakresie i niezależnie od ich specyfiki. Pozostajemy do dyspozycji zawsze, gdy pojawia się konieczność przedłożenia analiz, ekspertyz czy opinii hydrologicznych. Nasza dokumentacja składa się z części opisowej i tabelarycznej, a także z wykresów i map. W równym stopniu jak o rzetelność prezentowanych informacji dbamy o ich czytelność. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych.

Analiza hydrologiczna w projektowaniu MEW

Małe elektrownie wodne cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród inwestorów prywatnych oraz publicznych. Stanowią bardzo wydajne źródła energii elektrycznej dla okolicznych mieszkańców, które mogą być dodatkowo neutralne dla lokalnego środowiska naturalnego, pod warunkiem że realizację zadania poprzedza wnikliwa analiza hydrologiczna. W Inex Green zapewniamy kompleksowe projektowanie MEW, czego istotnym elementem jest przeprowadzenie ekspertyz z użyciem nowoczesnych metod oraz narzędzi.

W przypadku projektowania małej elektrowni wodnej kluczowe jest przeprowadzenie analizy energetycznej rzeki. W trakcie wykonywania tej usługi wykonujemy szczegółowe pomiary pozwalające nam określić z dużą dokładnością potencjał energetyczny danego obszaru rzecznego. Na podstawie uzyskanych danych możemy stworzyć projekt MEW, którego koszt zwróci się inwestorom w ciągu nawet 7 lat od daty zakończenia budowy. Jednocześnie wyniki takich ekspertyz pomagają nam realizować prace w sposób bezpieczny dla lokalnej fauny i flory.