Energy progression, energy advancement

Czym się zajmujemy?

Wewnątrz spółki funkcjonuje prężnie rozwijający się zespół projektowy. Obszerna wiedza i zróżnicowane interdyscyplinarne doświadczenie członków pozwala nam na realizowanie nawet najbardziej wymagających projektów z zakresu szeroko pojętej hydrotechniki i inżynierii wodnej. Opracowujemy studia wykonalności, ekspertyzy, oceny stanu technicznego, opinie eksperckie, analizy hydrologiczne, projekty koncepcyjne, karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania na Środowisko, operaty wodnoprawne, instrukcje gospodarowania wodą, projekty budowlane oraz projekty wykonawcze.

Działalność firmy obejmuje kompleksowe przygotowanie do realizacji przedsięwzięć z zakresu energetyki wodnej oraz hydrotechniki takich jak:

  • Małe elektrownie Wodne,  w tym: pomoc w doborze lokalizacji, wstępna oraz pełna analiza możliwości energetycznych rzeki;
  • Jazy, progi piętrzące, gurty;
  • Techniczna regulacja rzek i ochrona przeciwpowodziowa;
  • Renaturyzacja rzek, przywracanie retencji korytowej;
  • Przywracanie drożności biologicznej ciekom, przepławki naturalne i techniczne;
  • Mała retencja, zastawki, ujęcia, mnichy, przepusty;