Energy progression, energy advancement

Ochrona przeciwpowodziowa

  Do obowiązków przede wszystkim organów państwa oraz władz samorządowych należy zabezpieczenie terenów poprzez ochronę przeciwpowodziową. Działania w tym zakresie pozwalają zminimalizować skutki intensywnych opadów deszczu, które w skrajnych przypadkach doprowadzają do znacznego podniesienia się poziomu wód w ciekach naturalnych i kanałach, co z kolei przekłada się na zagrożenie dla okolicznej infrastruktury. Jesteśmy w stanie zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania dla wybranych obszarów – zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy!

Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa

Aby zapobiegać negatywnemu działaniu nadmiaru wód, stosuje się obecnie różnego rodzaju zabezpieczenia, mając na uwadze m.in. warunki terenowe. Jedną z możliwości bardzo często wybieranych przez podmioty odpowiedzialne za ochronę w tym zakresie jest przygotowanie specjalnych budowli przeciwpowodziowych, które określane są jako wały przeciwpowodziowe i tworzy się je najczęściej z budżetu Skarbu Państwa. Doradzamy, w jaki sposób powinny być one rozmieszczone w wybranym regionie oraz jak pod kątem technicznym poprawnie je przygotować w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności. Taka ochrona przeciwpowodziowa jest bardzo skuteczna – należy jednak zadbać o stworzenie właściwego planu w zakresie jej zastosowania. Do rekomendowanych rozwiązań zalicza się również tworzenie polderów, i zbiorników retencyjnych. Dobrą metodą okazuje się ponadto zalesianie terenów znajdujących się bezpośrednio przy zbiornikach wodnych. Pomagamy przy realizacji takich procesów, wykonując kompleksowy harmonogram działań poparty rzetelnymi analizami wybranego obszaru.

Dlaczego warto wybrać nasz zespół do planowania ochrony przeciwpowodziowej?

Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych ekspertów, którzy od wielu lat zajmują się rozmaitymi zagadnieniami z zakresu hydrotechniki. Kadra naukowa składająca się m.in. z inżynierów pracuje nad przygotowywaniem najskuteczniejszych rozwiązań w ramach ochrony przeciwpowodziowej, ale też innych kwestii obejmujących szeroko pojętą energetykę wodną. Przeprowadzamy szczegółowe badania wskazanych terenów, realizując przeglądy, projekty czy analizy. Od momentu rozpoczęcia działalności nasza kadra wykonała setki takich zleceń. Zainteresowanych współpracą serdecznie zapraszamy do kontaktu!