Energy progression, energy advancement

Ochrona przeciwpowodziowa

ochrona przeciwpowodziowa  

Do obowiązków przede wszystkim organów państwa oraz władz samorządowych należy zabezpieczenie terenów poprzez ochronę przeciwpowodziową. Działania w tym zakresie pozwalają zminimalizować skutki intensywnych opadów deszczu, które w skrajnych przypadkach doprowadzają do znacznego podniesienia się poziomu wód w ciekach naturalnych i kanałach, co z kolei przekłada się na zagrożenie dla okolicznej infrastruktury. Jesteśmy w stanie zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania dla wybranych obszarów – zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy!

Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa

Aby zapobiegać negatywnemu działaniu nadmiaru wód, stosuje się obecnie różnego rodzaju zabezpieczenia, mając na uwadze m.in. warunki terenowe. Jedną z możliwości bardzo często wybieranych przez podmioty odpowiedzialne za ochronę w tym zakresie jest przygotowanie specjalnych budowli przeciwpowodziowych, które określane są jako wały przeciwpowodziowe i tworzy się je najczęściej z budżetu Skarbu Państwa. Doradzamy, w jaki sposób powinny być one rozmieszczone w wybranym regionie oraz jak pod kątem technicznym poprawnie je przygotować w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności. Taka ochrona przeciwpowodziowa jest bardzo skuteczna – należy jednak zadbać o stworzenie właściwego planu w zakresie jej zastosowania.

Nie jest to łatwe zadanie, bowiem bardzo często wymaga stosowania różnych technik. Dlatego tak istotne jest, by ochronę przeciwpowodziową projektowali doświadczeni inżynierowi, którzy zajmowali się wdrażaniem rozmaitych zabezpieczeń. 

Do rekomendowanych rozwiązań zalicza się również tworzenie polderów, i zbiorników retencyjnych. Dobrą metodą okazuje się ponadto zalesianie terenów znajdujących się bezpośrednio przy zbiornikach wodnych. Pomagamy przy realizacji takich procesów, wykonując kompleksowy harmonogram działań poparty rzetelnymi analizami wybranego obszaru.

Dlaczego warto wybrać nasz zespół do planowania ochrony przeciwpowodziowej?

Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych ekspertów, którzy od wielu lat zajmują się rozmaitymi zagadnieniami z zakresu hydrotechniki. Kadra naukowa składająca się m.in. z inżynierów pracuje nad przygotowywaniem najskuteczniejszych rozwiązań w ramach ochrony przeciwpowodziowej, ale też innych kwestii obejmujących szeroko pojętą energetykę wodną. Przeprowadzamy szczegółowe badania wskazanych terenów, realizując przeglądy, projekty czy analizy. Od momentu rozpoczęcia działalności nasza kadra wykonała setki takich zleceń. Zainteresowanych współpracą serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Na czym polega ochrona przeciwpowodziowa?

O tym, że ochrona przeciwpowodziowa jest konieczna, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Podejmowanie odpowiednich działań zabezpieczających przed zagrożeniem związanym z wezbranymi rzekami jest bardzo istotne, nawet w czasach, kiedy okresy bezdeszczowe są krótkotrwałe.

Naukowcy zgodnie podkreślają, że ocieplającemu się klimatowi towarzyszyć będą nagłe zdarzenia atmosferyczne, w tym również bardzo obfite deszcze. Dlatego wdrażanie ochrony przeciwpowodziowej jest obowiązkiem, który pozwoli uchronić kraj, ludzkie życie i dorobki obywateli przed tym, co stało się w roku 1997. 

Rozbudowany proces, jakim jest ochrona przeciwpowodziowa, polega na uniemożliwianiu wylewu wody z koryta i zalewaniu terenów. Do zjawiska tego zaliczane są również działania, które mają na celu ograniczanie szkodliwych skutków powodzi, kiedy jej uniknięcie okaże się niemożliwe.

Stosowane są zarówno rozwiązania dążące do tego, by kontrolować przepływ wezbranej rzeki swoim korytem, bez wylewu przez wały, jak i tworzyć alternatywne, bezpieczne źródła jej ujścia, by zmniejszyć poziom wody (zalewy, zbiorniki, rowy melioracyjne itp.). Wszystkie te działania składają się na tzw. bierną ochronę przeciwpowodziową. Istnieje jeszcze jej mobilna odmiana.

Na czym polega mobilna ochrona przeciwpowodziowa?

Nasza firma oferuje również rozwiązanie określane jako mobilna ochrona przeciwpowodziowa. Zakłada ona zabezpieczanie ważnych terenów oraz budynków przed zalaniem i destrukcyjnym działaniem wody w trakcie powodzi. Do tego celu stosowane są różnego rodzaju zapory. Wykonywane są one najczęściej z aluminiowych profili, których łączenia uszczelniane są elementami z EPDM.