Energy progression, energy advancement

Dział R&D

Stale dążymy do udoskonalania naszych rozwiązań.

Projekt PTW (Przepływowa Turbina Wodna) jest realizowany w ramach grupy kapitałowej, obejmuje on „Rozwinięcie działalności badawczo rozwojowej spółki MESTA Development w zakresie przepływowych turbin wodnych”.

Cel projektu: działania badawczo – rozwojowe, których głównym celem było opracowanie mobilnej przepływowej turbiny rzecznej jako produktu gotowego do komercjalizacji. Efektem projektu jest rozwinięcie działalności B+R przedsiębiorstwa MESTA Development (aktualnie Inex Green), która znacząco wpłynie na poprawę efektywności energetycznej Polski.

Zakres rzeczowy projektu zamyka się w VI Etapach:

Etap I – Lokalizacja oraz projekt techniczno – numeryczny
Etap II – Budowa trzech modeli oraz testy
Etap III – Korekty modelu obliczeniowego oraz budowa urządzenia
Etap IV – Montaż oraz testy urządzenia

Zakończyliśmy prace projektowe nad modelem mobilnej przepływowej turbiny wodnej oraz badania terenowe.

Wyprodukowaliśmy także modele przepływowej turbiny wodnej oraz opracowaliśmy sposobów bezpiecznego montażu w zróżnicowanych warunkach terenowych oraz hydraulicznych. Na wykonanych modelach prowadzimy badania w środowisku wodnym zarówno naturalnym jak i zupełnie antropogenicznie przekształconym. Lokalizacje w których są prowadzone badania są zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz podmioty prywatne. Badania nad modelem turbiny obejmują między innymi: badania rozkładu strugi wewnątrz i na zewnątrz modelu, badania rozkładu prędkości przepływu wody wewnątrz i na zewnątrz modelu, badania nad laminaryzacją strugi.