Energy progression, energy advancement

Ekspertyzy hydrologiczne

Firma Inex Green przeprowadza ekspertyzy hydrologiczne. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie gospodarki wodnej – nasz zespół tworzy grono doświadczonych fachowców. Wśród nich są naukowcy i inżynierowie, którzy mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i rozległą wiedzę. Na przestrzeni lat opracowaliśmy wiele ekspertyz hydrologicznych nie tylko dla małych elektrowni wodnych (MEW), dlatego gorąco zachęcamy do współpracy.

Przeprowadzanie ekspertyzy hydrologicznej

Wykonujemy badania polegające na rozpoznaniu warunków wodnych lub gruntowo-wodnych. Taka ekspertyza hydrologiczna lub dokumentacja hydrogeologiczna powinna być przeprowadzona np.:
  • celem określenia ryzyka powodziowego,
  • dla potrzeb projektowych,
  • do analiz środowiskowych,
  • jako opracowanie eksperckie dla celów sądowych.
Nasza kadra dba o rzetelność przygotowywanej dokumentacji i jej zgodność z przepisami.

Ocena stanu technicznego

Jedną z pierwszych czynności, które wykonujemy w tym zakresie, jest inwentaryzacja budowli piętrzącej. Wizja w terenie pozwala na określenie możliwej rzędnej piętrzenia oraz ustalenie zakresu prac budowlanych niezbędnych do przywrócenia dobrego stanu technicznego. Nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje:
  • oceny stanu technicznego budowli wodnych w części podwodnej oraz nadwodnej
  • analizy bezpieczeństwa budowli piętrzących,
  • nieniszczące badania konstrukcji betonowych i stalowych,
  • Pomiary przemieszczeń,
  • Badania geotechniczne
Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowujemy ekspertyzy stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych. Dokumenty te są potrzebne inwestorom na różnych etapach wznoszenia lub remontowania MEW. Zapraszamy do kontaktu w celu skorzystania z usług.