Energy progression, energy advancement

Przeglądy hydrotechniczne


Zgodnie z uchwalonymi w Polsce przepisami budowlanymi, kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych jest obowiązkowa i należy ją przeprowadzać co roku. Dodatkowo raz na pięć lat należy przeprowadzić bardziej złożoną kontrolę. Wykonywaniem tego rodzaju przeglądów zajmuje się nasz zespół. Po zakończeniu prac dostarczamy zgodną z przepisami dokumentację, która określa stan techniczny urządzeń wodnych. Świadczymy usługi na rzecz klientów zarówno indywidualnych oraz biznesowych, jak i instytucjonalnych, którzy są zobowiązani, aby zlecać przeglądy budowli hydrotechnicznych.

Kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

Nasz zespół składa się z fachowców dysponujących wymaganymi uprawnieniami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań i analiz oraz posiadają niezbędną w tym zakresie wiedzę. W ramach świadczonych usług przeprowadzamy precyzyjny audyt konstrukcji wodnych – weryfikacji podlega m.in. sprawność ich działania i bezpieczeństwo dla otoczenia. Realizując przeglądy hydrotechniczne, określamy stan techniczny i estetyczny danej konstrukcji. Dokładnie sprawdzamy wszystkie układy, podzespoły i inne elementy tworzące obiekty, na co poza kompetencjami pozwala nam profesjonalny sprzęt, którym dysponujemy.

Wszystkie prace realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi regulującymi terminy i zakres przeglądów hydrotechnicznych, a także określającymi wymagania, jakie powinni spełniać specjaliści, którzy je wykonują. Przeprowadzamy kontrole zarówno jednorazowe, jak i w ramach stałej współpracy z klientami. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego, aby ustalić jej szczegóły!