Energy progression, energy advancement

Analiza energetyczna rzek

Przed rozpoczęciem budowy małej elektrowni wodnej (MEW) niezbędna jest analiza energetyczna rzeki. Możemy ją wykonać z bardzo dużą dokładnością przy użyciu nowoczesnych narzędzi pomiarowych. Uzyskane wyniki przedstawimy w raporcie uwzględniającym m.in.:
  • Spadek podłużny cieku
  • Krzywą sum czasów trwania przepływów
  • Dobór odpowiedniej turbiny
Prawidłowo przeprowadzona analiza energetyczna rzek pozwala na określenie sprawności MEW. Zazwyczaj dla małej elektrowni wodnej wartość ta mieści się w przedziale od 70 do 85%. Należy pamiętać, że tego typu budowla hydrotechniczna ma moc nie większą niż 5 MW. Każda analiza energetyczna rzek przygotowana przez nas jest zgodna z przepisami prawa i dobrą praktyką. Zwracamy również uwagę na aspekty związane z ochroną środowiska. Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług Inex Green!