Energy progression, energy advancement

O nas

Witamy w Inex Green!

Inex green sp. z o.o. tworzy grupa doświadczonych inżynierów, praktyków i naukowców z wieloletnim stażem w branży energetycznej. Z osób pracujących na wrocławskich uczelniach, w urzędach wodnych jednostek terytorialnych i przedsiębiorstwach realizujących budowy MEW zbudowaliśmy zgrany zespół fachowców. Profesjonalne i nowoczesne wsparcie menadżerskie uzupełnia go tworząc konkurencyjny podmiot na rynku. Poniżej trzon naszego zespołu.

Arkadiusz Szkudlarek

Dyrektor Generalny - mgr inż. Inżynierii Środowiska w specjalizacji Inżynieria Wodna, doktorant wdrożeniowy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Studia podyplomowe w zakresie odnawialnych źródeł energii, 4 lata doświadczenia w kompleksowym przygotowaniu do realizacji inwestycji z ramienia Inwestora Publicznego oraz w nadzorowaniu prac projektowo-wykonawczych w hydrotechnice, od 2012 roku zajmuje się projektowaniem w obszarze hydrotechniki.

Wybrane doświadczenie:

  • „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300,00” – Prowadzenie nadzoru nad inwestycją z ramienia Inwestora. Nadzór nad projektantami, wykonawcami oraz nadzorami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektu. Ocena stanu realizacji i zaawansowania prac.
  • „WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią” – kierownik zespołu projektowego powołanego przy Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia zadania.

Marcin Pęcak

Prezes zarządu - mgr Ekonomii, mgr inż. Budownictwa

Menager z 10 letnim stażem ale przede wszystkim inżynier. Od lat zarządza projektami i firmami z zakresu inżynierii. Prezes zarządu w spółkach Jugo sp. z o.o., MESTA Development sp. z o.o. oraz w podmiotach zależnych.

Marian Mokwa

Główny Specjalista - Profesor dr hab. Inż. w specjalności Inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Czynna praca akademicka od 1964r.,V-ce przewodniczący Rady Naukowej przy IMGW w Ministerstwie Ochrony Środowiska, członek Sekcji Ochrony Środowiska Wodnego Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji,członek Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Gospodarki Wodnej przy SITWM w Warszawie, członek Rady Centrum Modelowania procesów Hydrologicznych, członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, członek Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, członek zarządu Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, rzeczoznawca w zakresie inżynierii wodnej śródlądowej NOT, konsultant Czech Science Foundation, autor ponad 100 prac badawczych i projektów naukowo-badawczych, autor ponad 150 publikacji naukowych, współautor wielu podręczników, skryptów i monografii, laureat wielu nagród i wyróżnień w tym złoty krzyż zasługi.

Michał Cybura

Dyrektor Techniczny, Specjalista ds. elektrowni wodnych - inż. Inżynierii Środowiska

Wieloletni pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu między innymi na stanowisku głównego specjalisty wydziału energetyki oraz wydziału współpracy z użytkownikami wód. Współautor memorandum, które zapoczątkowało działania dążące do zwiększenia potencjału hydroenergetycznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ekspert delegacji RP wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach programu MF EOG 2014-2021 oraz NMF 2014-2021 w hydroelektrowniach Norweskich. Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa budowli oraz oceny stanu technicznego (współautor pięcioletnich ocen stanu technicznego budowli tj. zbiorniki Mirsk, Kaczorów, Bolków, Karpacz, Świerzawa, Krzeszów I, Krzeszów II, Mysłakowice, Cieplice i inne). Czynny udział w procesie projektowania i uzgadniania kilkudziesięciu elektrowni wodnych na obszarze Dolnego Śląska.