Energy progression, energy advancement

HYDROENERGETYKA
- PROJEKTY, BADANIA, INWESTYCJE

Inex Green Sp. z o.o. jest podmiotem z branży energetyki odnawialnej, która mając na celu dbałość o środowisko naturalne rozumiane jako całość prowadzi usługi, działania rozwojowe oraz inwestycyjne w zakresie energetyki wodnej.

Nasza spółka Inex Green świadczy kompleksowe usługi związane z projektowaniem i budową urządzeń wodnych na rzekach i kanałach. Jesteśmy zespołem doświadczonych naukowców i inżynierów, których specjalnością jest energetyka wodna. Udzielamy wsparcia w ramach współpracy B2B i B2C w zakresie hydrotechniki. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania w małych elektrowniach wodnych (MEW). Zapraszamy do kontaktu!

Inżynieria środowiska i hydrotechnika – MEW

Do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny i kompleksowy. Pracę zaczynamy od ustalenia lokalizacji dla elektrowni wodnej przy uwzględnieniu potrzeb środowiska i najlepiej wykorzystanego potencjału hydroenergetycznego. Najczęściej nasze obiekty lokalizujemy przy istniejących już jazach. . Tego typu budowle hydrotechniczne są niezbędne do produkcji energii elektrycznej.

Projektowane przez nas stopnie wodne wpisują się w filozofię zrównoważonego rozwoju. Zawsze bierzmy pod uwagę możliwość realizacji celów środowiskowych dla obszarów chronionych oraz jednolitych części wód powierzchniowych. Nasze obiekty uwzględniają potrzeby migracji organizmów wodnych poprzez usuwanie barier np. przebudowa jazu na bystrotok lub budowę przepławek.

Zajmujemy się także wyceną oraz odpowiednim dopasowaniem wyposażenia do MEW. Inżynieria wodna to dziedzina, która jest naszą pasją i rozwijamy ją od wielu lat. W tym czasie zdobyliśmy rozległą wiedzę na temat działania urządzeń wodnych, z której korzystamy na co dzień.

Inex Green – Specjaliści w zakresie energetyki wodnej

Nasza firma zdobyła zaufanie wielu Klientów, którzy już korzystają z naszych usług. Mamy wymagane przepisami prawa uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i dużą praktykę zawodową. To dzięki nim oferujemy usługi związane m.in. z:

 • opracowaniem studiów wykonalności,
 • ekspertyzami technicznymi,
 • ocenami stanu technicznego,
 • wykonaniem analiz i projektów koncepcyjnych,
 • raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • operatów wodnoprawnych,
 • instrukcji gospodarowania wodą,
 • projektów architektoniczno-budowlanych,
 • projektów technicznych.

Opracowujemy także rozwiązania zapewniające ochronę przeciwpowodziową. Należy pamiętać, że hydrotechnika to rozległa gałąź nauki, w której jesteśmy specjalistami. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, urzędy oraz producentów i dostawców energii elektrycznej. Dokładamy wszelkich starań, by energetyka wodna była ważną częścią OZE.

Małe elektrownie wodne

 • Dział projektowy

  Opracowujemy studia wykonalności, ekspertyzy, opinie, analizy hydrologiczne, projekty koncepcyjne, karty informacyjne przedsięwzięcia…

  więcej
 • Realizacja obiektów własnych

  Aktywnie inwestujemy w własne obiekty małych elektrowni wodnych.

  więcej
 • Kompleksowa realizacja inwestycji MEW

  Kompleksowa realizacja inwestycji MEW w systemie zaprojektuj i wybuduj.

  więcej
 • Lokalizacje pod MEW

  Pozyskujemy i pośredniczymy w obrocie prawnym spółek z przygotowanymi lokalizacjami pod MEW.

  więcej

MEW Małe elektrownie wodne

 • Passion
  for success.
 • Integrity.
 • Respect
  for others.