Energy progression, energy advancement

HYDROENERGETYKA
- PROJEKTY, BADANIA, INWESTYCJE

Inex Green Sp. z o.o. jest podmiotem z branży energetyki odnawialnej, która mając na celu dbałość o środowisko naturalne rozumiane jako całość prowadzi usługi, działania rozwojowe oraz inwestycyjne w zakresie energetyki wodnej, głównie małych elektrowni wodnych (MEW).

Małe elektrownie wodne

MEW Małe elektrownie wodne

Inwestycja w odnawialne źródła energii elektrycznej (OZE) może zwrócić się w stosunkowo krótkim czasie, jeśli zostanie przeprowadzona w sposób zrównoważony i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz rozwiązań technologicznych. Naszą specjalnością jest hydrotechnika oraz energetyka wodna, tworzymy bowiem zespół składający się ze specjalistów różnych dziedzin nauki. Nowoczesna inżynieria hydrotechniczna umożliwia nam prowadzenie wydajnych i bezpiecznych dla środowiska inwestycji, których zadaniem jest zapewnienie danemu obszarowi ekologicznych systemów elektroenergetycznych.

Energetyka wodna i hydrotechnika

Inex Green Sp. z o.o. jest podmiotem z branży OZE i hydrotechniki. Jesteśmy firmą, która mając na celu dbałość o środowisko naturalne rozumiane jako całość, prowadzi usługi, działania rozwojowe oraz inwestycyjne w zakresie energetyki, głównie małych elektrowni wodnych (MEW).

Nasza spółka Inex Green świadczy kompleksowe usługi związane z projektowaniem i budową urządzeń na rzekach i kanałach. Jesteśmy zespołem doświadczonych naukowców i inżynierów, których specjalnością jest energetyka wodna. Udzielamy wsparcia w ramach współpracy B2B i B2C w zakresie inżynierii hydrotechnicznej. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania w zakresie MEW. Zapraszamy do kontaktu!

Inżynieria środowiska i hydrotechnika – MEW

Do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny i kompleksowy. Pracę zaczynamy od ustalenia lokalizacji dla elektrowni wodnej przy uwzględnieniu potrzeb środowiska i najlepiej wykorzystanego potencjału hydroenergetycznego. Najczęściej nasze obiekty lokalizujemy przy istniejących już jazach. Tego typu budowle hydrotechniczne są niezbędne do produkcji energii elektrycznej.

Projektowane w ramach hydrotechniki stopnie wodne wpisują się w filozofię zrównoważonego rozwoju. Zawsze bierzmy pod uwagę możliwość realizacji celów środowiskowych dla obszarów chronionych oraz jednolitych części wód powierzchniowych. Nasze obiekty uwzględniają potrzeby migracji organizmów poprzez usuwanie barier np. przebudowa jazu na bystrotok lub budowę przepławek.

Zajmujemy się także wyceną oraz odpowiednim dopasowaniem wyposażenia do MEW. Inżynieria hydrotechniczna to dziedzina, która jest naszą pasją i rozwijamy ją od wielu lat. W tym czasie zdobyliśmy rozległą wiedzę na temat działania urządzeń wodnych, z której korzystamy na co dzień.

Inex Green – Specjaliści w zakresie energetyki wodnej

Nasza firma zdobyła zaufanie wielu Klientów, którzy już korzystają z naszych usług w zakresie energetyki wodnej. Mamy wymagane przepisami prawa uprawnienia w inżynierii hydrotechnicznej i dużą praktykę zawodową. To dzięki nim oferujemy usługi związane m.in. z:

 • opracowaniem studiów wykonalności,
 • ekspertyzami technicznymi,
 • ocenami stanu technicznego,
 • wykonaniem analiz i projektów koncepcyjnych,
 • raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • operatów wodnoprawnych,
 • instrukcji gospodarowania wodą,
 • projektów architektoniczno-budowlanych,
 • projektów technicznych.

Opracowujemy także rozwiązania z dziedziny hydrotechniki zapewniające ochronę przeciwpowodziową. Należy pamiętać, że hydrotechnika to rozległa gałąź nauki, w której jesteśmy specjalistami. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, urzędy oraz producentów i dostawców energii elektrycznej. Dokładamy wszelkich starań, by energetyka wodna była ważną częścią OZE.

W celu realizacji projektów modernizujemy dostępne budowle rzeczne z wykorzystaniem najnowszej wiedzy. Współczesna inżynieria hydrotechniczna jest bowiem znacznie lepiej rozwinięta niż dawniej, kiedy to powstawało większość jazów znajdujących się w pobliżu polskich rzek. Zajmujemy się przeprowadzaniem wnikliwych analiz technicznych takich urządzeń, aby określić ich przydatność przy tworzeniu MEW na konkretnym obszarze. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku ekspertyzy, podejmujemy się stosownych prac remontowych.

Inwestorzy zlecający nam budowę małej elektrowni wodnej otrzymują kompleksowe usługi od A do Z. Mamy duże doświadczenie w inżynierii oraz w uzyskiwaniu pozwoleń na modernizację i wykorzystanie istniejących jazów i realizację innych zadań z zakresu szeroko rozumianej hydrotechniki. Nasz zespół tworzą też specjaliści z dziedziny biologii i ekologii, zajmujący się opracowywaniem szczegółowych analiz. Dzięki nim budujemy wydajne źródła energii odnawialnej, które mają neutralny wpływ na przyrodę. Bierzemy na siebie też wszelkie formalności urzędowe związane z projektowaniem MEW.

 • Passion
  for success.
 • Integrity.
 • Respect
  for others.