Energy progression, energy advancement

Operat wodnoprawny

Na zlecenie firm i instytucji realizujemy usługi z zakresu projektowania i budowania obiektów hydrotechnicznych na rzekach i kanałach. Jesteśmy fachowcami zajmującymi się hydrologią i hydrotechniką od lat. W tym czasie zyskaliśmy ogromne zaufanie wielu Klientówponieważ zapewniamy kompleksowe wsparcie, nasza oferta obejmuje również przygotowanie dokumentu, jakim jest operat wodnoprawny. Na jego podstawie możliwe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Kiedy potrzebny jest operat wodnoprawny?

Dokument jest niezbędny w przypadku szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania usług z nimi związanych. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dotyczy działań związanych z poborem powierzchniowym i podziemnym z cieków wodnych, uzdatnianiem, wprowadzaniem ścieków czy korzystaniem z nich w celu wytwarzania energii. Operat potrzebny jest także w przypadku odwadniania gruntów i upraw, użytkowania zasobów znajdujących się w stawach i rowach, wykorzystywania koryt rzek do rybactwa śródlądowego, a także żeglugi i spławów.

Pozwolenia wymaga także część urządzeń wodnych stawianych przez inwestorów i tutaj najczęściej mamy do czynienia z uzyskiwaniem operatów. Zwykle chodzi budowę lub modernizację MEW, tworzenie sztucznych zbiorników przy korytach rzek, organizację stawów rybnych, rekreacyjnych oraz do oczyszczania ścieków czy wreszcie realizacje murów oporowych, bulwarów, mol i pomostów.

Jak wygląda operat wodnoprawny?

W operacie wyodrębnione są dwie części. Pierwsza z nich w całości skupia się na opisie planowanego przedsięwzięcia, a druga prezentuje je graficznie. Odwzorowujemy kartograficznie plan obiektu hydrotechnicznego w terenie. Załączamy także schematy konstrukcyjne podzespołów oraz mapy ewidencyjne. W treści wskazujemy cel i zakres działania na danym obszarze w związku z prowadzoną inwestycją.

Część opisowa operatu wodnoprawnego musi zawierać wszystkie kluczowe informacje niezbędne do określenia charakteru inwestycji. Oprócz danych starającego się o uzyskanie pozwolenia do użytkowania wód trzeba zawrzeć sposób ich wykorzystywania, a także opis instalowanych urządzeń wraz z parametrami. Niezbędną częścią jest wpływ działalności na środowisko naturalne oraz czynności wykonywane w celu jego ochrony. Jeśli inwestycja generuje konieczność odprowadzania ścieków, niezbędna jest również adnotacja dotycząca zbiornika do ich magazynowania.

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Warto mieć świadomość, że uzyskane pozwolenie wodnoprawne na podstawie przygotowanego operatu jest niezbędne w procesie inwestycyjnym. Dzięki doświadczeniu praktycznemu doskonale wiemy jak sprawnie procedować formalności w urzędach. Mamy do tego liczne sukcesy w realizowaniu projektów związanych z produkcją tzw. czystej energii. Po otrzymaniu pełnomocnictwa od Klienta natychmiast przystępujemy do pracy.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z INEX Green przy staraniu się o uzyskanie takiego dokumentu, jak pozwolenie wodnoprawne, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Gwarantujemy profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego Klienta.