Energy progression, energy advancement

Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznych. Szczecin 2019

W 2019 roku w krótkim terminie zrealizowaliśmy zamówienie publiczne pn.: „Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie” – zadanie częściowe nr 2 – RZGW Szczecin.
W ramach zamówienia wykonaliśmy:

Przeglądy pięcioletnie obiektów:

 • Jaz w Widuchowej – rzeka Odra Zachodnia km 0,00. (klasa obiektu: IV)
 • Dalby postojowe w rejonie mostu kolejowego na rzece Regalicy w km 733,297- 733,397 – 4 szt. (powyżej mostu), na rz. Regalicy w km 733,907-734,007 – 3 szt. (poniżej mostu). (klasa drogi wodnej: V b, klasa obiektu: II)

Przeglądy roczne dla 15 obiektów:

 • Nabrzeże postojowo-przeładunkowe o dł. 156 m na prawym brzegu rz. Odra km 697,1 w m. Ognica. (klasa drogi wodnej: V b, klasa obiektu: II)
 • Nabrzeże niskie o dł. 14,1 m, wysokie o dł. 60,0 m i garaż wodny w Obiekcie Hydrotechnicznym Widuchowa Odra w km 701,8. (klasa drogi wodnej: V b, klasa obiektu: II)
 • Nabrzeże wysokie o dł. 61,85 m, nabrzeże niskie o dł. 37,85 m i dwie dalby przy nabrzeżu wysokim w m. Widuchowa rz. Odra km 702,9. (klasa drogi wodnej: V b, klasa obiektu: II)
 • Przejście żeglowne pod mostem kolejowym w Szczecinie rz. Odra Zachodnia km 35,59. długość prowadnic: prowadnica wschodnia: 45,90 m, środkowa: 67,00 m, zachodnia: 45,90 m. (klasa drogi wodnej: V b)
 • 8 szt. dalb cumowniczych przy lewym brzegu rz. Odry Zachodniej powyżej Wyspy Jaskółczej km 34,80-34,92. (klasa drogi wodnej: V b)
 • Dalby cumownicze w rejonie Gazowni (4 szt.) przy lewym brzegu rz. Odry Zachodniej km 33,90 – 34,25. (klasa drogi wodnej: V b)
 • Dalby cumownicze przy prawym brzegu rz. Odry Zachodniej w rejonie Wyspy Zielonej – 3 szt., km 33,771; 33,799; 33,828. (klasa drogi wodnej: V b)
 • Ubezpieczenie o dł. 77,4 m brzegu na odcinku ujścia Dąbskiej Strugi do rzeki Regalica km 737,85. (klasa drogi wodnej: V b, klasa obiektu: II)
 • Przejście żeglowne dla Mostu Długiego w Szczecinie rzeka Odra Zachodnia km 35,95. W skład, którego wchodzą: dwie dalby cztero-palowe (poniżej mostu), dwie dalby dziewięcio-palowe (powyżej mostu), belki odbojowe drewniane na filarach mostu. (klasa drogi wodnej: V b)
 • Dalby cumownicze (14szt.) i pomosty (3 szt. dojściowy o dł. 15,0 m, dwupoziomowy o dł. 43,0m, wysoki o dł. 11,0m) w Gryfinie na rzece Odrze Zachodniej w km 14,130 – 14,480. (klasa drogi wodnej: V b)
 • Nabrzeża w basenie postojowym w Obiekcie Hydrotechnicznym Szczecin – Podjuchy, prawy brzeg rz. Regalica w km 734,0. (klasa drogi wodnej: V b, klasa obiektu: II)
 • Nabrzeże postojowe w Obiekcie Hydrotechnicznym Szczecin – Podjuchy, na prawym brzegu rz. Regalicy  w km 734,0. (klasa drogi wodnej: V b, klasa obiektu: II)
 • Konstrukcja zabezpieczająca przejście żeglowne w moście kolejowym zwodzonym rz. Regalica km 733,7. (klasa drogi wodnej: V b, klasa obiektu: II)
 • Nabrzeże postojowe dla jednostek pływających (lodołamaczy), Gryfino rz. Odra km 718,7. (klasa drogi wodnej: V b, klasa obiektu: II)
 • Nabrzeże niskie, wysokie w Obiekcie Hydrotechnicznym Gozdowice, rz. Odra km 645,3. (klasa drogi wodnej: III, klasa obiektu: III)