Energy progression, energy advancement

Renaturyzacja rzek

Problemy związane z utrzymaniem naturalnego stanu poszczególnych cieków to obecnie coraz częściej występujące zjawisko. W takiej sytuacji konieczna okazuje się renaturyzacja rzek. Proces minimalizujący skutki antropopresji musi być jednak przeprowadzony po wykonaniu dogłębnej analizy oraz przygotowaniu harmonogramu działań w tym zakresie. Z tego względu istotne jest, by powierzyć jego realizację specjalistom – nasz doświadczony zespół ekspertów składający się przede wszystkim z naukowców i inżynierów z powodzeniem sprosta takim zadaniom. Zapraszamy do współpracy!

Do czego może doprowadzić regulacja rzek przez człowieka?

Działania polegające m.in. na ujednoliceniu linii brzegowej czy przekrojów poprzecznych, a także celowe likwidowanie powstałych w naturalny sposób wysp oraz wypłyceń, najczęściej prowadzi do niewłaściwej retencji wody. Regulacja dokonana przez człowieka ma również nierzadko negatywny wpływ na ekosystemy. Sporym problemem okazuje się też możliwość występowania suszy lub powodzi. Z tego względu tak istotną czynnością staje się likwidacja zbędnych przekształceń cieków. Neutralizowanie zmian, jakie zaszły np. w korycie rzeki, przyczynia się najczęściej do widocznej poprawy stanu zasobów wodnych.

Na czym polega renaturyzacja rzek?

Przy opracowaniu planu renaturyzacji zwracamy uwagę na to, by zastosowane rozwiązania, umożliwiły jak najszybsze przywrócenie rzekom ich naturalnego charakteru włączając w to meandry, układ bystrze-ploso czy naturalne rozlewiska. Działania w tym zakresie dotyczą wielu innych zadań, które dzieli się na prace techniczne, dodatkowe przy normalnym zarządzaniu wodami, a także tzw. modyfikacje stanowiące element czynności utrzymaniowych.

Nasze profesjonalne wsparcie przydaje się m.in. podczas budowy elektrowni wodnych oraz przy wielu innych inwestycjach. Zespół składa się ze specjalistów mających ogromne doświadczenie w hydrotechnice. Świadczą o tym liczby przeglądów, projektów, analiz obiektów nowych oraz istniejących, które zrealizowaliśmy w sposób rzetelny i prawidłowy. Dążymy do tego, by w jak największym stopniu przywrócić naturalny stan przekształconych rzek. Jesteśmy w stanie podjąć właściwe działania, wykonując konkretne cele środowiskowe również na obszarach chronionych. Po więcej informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu!