Energy progression, energy advancement

Kompleksowa realizacja inwestycji MEW

Kompleksowa realizacja inwestycji MEW w systemie zaprojektuj i wybuduj. Nasza Firma zajmuje się kompleksowo przygotowaniem lokalizacji pod wykonanie MEW aż po odbiór końcowy i uruchomienie elektrowni. Jesteśmy zespołem wykfalifikowanych specjalistów z zakresu szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Aktywnie współpracujemy ze specjalistami jak geodeci, inżynierowie czy biolodzy. Dostarczamy także niezbędne urządzenia i osprzęt renomowanych producentów, zapewniając ich montaż i konserwację.

Operat wodnoprawny i inna dokumentacja dla inwestycji MEW

W celu prawidłowego korzystania z wód niezbędne są odpowiednie pozwolenia i kompleksowa dokumentacja. Przygotowujemy profesjonalne operaty wodnoprawne niezbędne do realizacji inwestycji przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa czy gminy. Zajmujemy się również przeprowadzaniem ekspertyzy hydrologicznej rzek oraz oceną stanu technicznego instalacji wodnych. Opracowujemy również plany modernizacji czy rozbudowy już istniejących obiektów, a także przygotowujemy analizę energetyczną cieków wodnych.

Analizy pod projekty MEW

W ramach swoich kompetencji przeprowadzamy również przeglądy hydrotechniczne zapór, elektrowni, śluz, jazów, a także kanałów i zbiorników. Zajmujemy się też opracowywaniem koncepcji tych obiektów oraz szczegółową analizą możliwości ich tworzenia.