Energy progression, energy advancement

Lokalizacje pod MEW

Pośredniczymy lub bezpośrednio inwestujemy przy  obrocie prawnym spółek posiadających elektrownie lub lokalizacje pod obiekty MEW na każdym etapie zaawansowania. Zapraszamy do współpracy osoby lub podmioty, które posiadają lokalizację, gotowy projekt lub działający obiekt i są zainteresowane jego sprzedażą.