Energy progression, energy advancement

Realizacja obiektów własnych

realizacja obiektow wlasnych

Spółka aktywnie inwestuje w własne obiekty małych elektrowni wodnych. Aktualnie posiadamy kilkanaście lokalizacji w różnych etapach realizacji o łącznym potencjale ok 2 MW.