Energy progression, energy advancement

Małe elektrownie wodne (MEW)

Naszą specjalnością jest kompleksowa realizacja inwestycji w małe elektrownie wodne (MEW), które powstają w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw, instytucji państwowych i indywidualnych inwestorów, którzy w ramach użytkowania nieruchomości chcą pozyskać nowe źródło energii elektrycznej – wytwarzanej dzięki sile płynącej wody. Pozostajemy do dyspozycji niezależnie od mocy zainstalowanej lub planowanej do zainstalowania.

Ekologiczna energia elektryczna wytwarzana elektrownią wodną

Odpowiadamy za kompleksową realizację procesu inwestycyjnego, a więc zaczynamy od wyboru odpowiedniego miejsca, w którym mała elektrownia wodna (MEW) powinna powstać, aby działała w sposób maksymalnie efektywny. Doglądamy wszelkich formalności i procedur związanych z przedsięwzięciem, których celem jest uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych dopuszczających wykonanie prac związanych z energetyką w ramach użytkowania danej nieruchomości. Dbamy o prawidłowy dobór parametrów elektrowni, np. właściwą wartość zainstalowanej mocy, tak aby energia wody mogła być wykorzystane maksymalnie wydajnie.

Mała energetyka wodna – wykorzystanie już istniejących jazów

Dysponujemy doświadczeniem, wiedzą i narzędziami pracy, które pozwalają przywrócić sprawność i wysoką efektywność pracy nawet starym i mocno zniszczonym elektrowniom. Zanim jednak przejdziemy do właściwych czynności budowlanych związanych z małą energetyką wodną (MEW), dokładnie analizujemy dane miejsce oraz źródło energii czyli wodę, tak aby mieć pewność co do możliwości uzyskania właściwej zainstalowanej mocy czy braku negatywnego wpływu na użytkowanie nieruchomości oraz środowisko.

Specjaliści od gospodarki wodnej

Wykonujemy niezbędne ekspertyzy i analizy, które pozwalają na właściwe przygotowanie się do realizacji inwestycji. Uzyskujemy wymagane pozwolenia – z naszej inicjatywy powstają też niezbędne koncepcje, projekty i dokumentacje innego rodzaju, jak np. operat wodnoprawny. Przykładamy szczególną wagę do tego, żeby mała energetyka wodna (MEW) była właściwie wkomponowana w środowisko przyrodnicze, tak aby energia elektryczna z niej wytwarzana pozostawała bez negatywnego oddziaływania na otoczenie. To równie istotne jak dostosowanie inwestycji pod kątem specyfiki użytkowania nieruchomości czy potrzeb w zakresie zainstalowanej mocy.

Mała elektrownia wodna pod okiem fachowców

Współpracujemy z biologami, inżynierami, geodetami i hydrologami, którzy poprzez swoje kompetencje zapewniają rzetelność i wiarygodność wykonywanych badań, audytów, analiz, ekspertyz i raportów. Dzięki temu jeszcze zanim powstanie mała elektrownia wodna (MEW), dobrze wiemy, jaki będzie jej wpływ na ekosystem i użytkowanee nieruchomości. Z kolei hydrotechnicy, architekci, elektrycy i specjaliści od budowy dróg sprawnie i profesjonalnie zajmą się budową konstrukcji będącej źródłem energii wytwarzanej z płynącej wody.

Ile kosztuje mała elektrownia wodna

Mamy na koncie wiele zrealizowanych projektów MEW o bardzo różnorodnej charakterystyce, które powstały dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespołu pracowników. Ceny usług związanych z budową małych elektrowni wodnych są ustalane indywidualnie – zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.