Energy progression, energy advancement

Małe elektrownie wodne (MEW)

małe elektrownie wodne

Naszą specjalnością jest kompleksowa realizacja inwestycji w małe elektrownie wodne (MEW), które powstają w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw, instytucji państwowych i indywidualnych inwestorów, którzy w ramach użytkowania nieruchomości chcą pozyskać nowe źródło energii elektrycznej – wytwarzanej dzięki sile płynącej wody. Pozostajemy do dyspozycji niezależnie od mocy zainstalowanej lub planowanej do budowy małej elektrowni wodnej. Do naszych kompetencji zalicza się także wykonywanie prac związanych z techniczną regulacją i renaturyzacją rzek oraz przywracaniem drożności biologicznej rzekom. Zajmujemy się także przeprowadzaniem okresowych przeglądów obiektów hydrotechnicznych. Planując budowę, realizujemy oczekiwania inwestora oraz podpowiadamy najbardziej efektywne rozwiązania. Dbamy o minimalną ingerencję w środowisko naturalne i staramy się wkomponować nasze realizacje w otaczający teren ekosystem.

Ekologiczna energia elektryczna wytwarzana elektrownią wodną

Odpowiadamy za kompleksową realizację procesu inwestycyjnego, a więc zaczynamy od wyboru odpowiedniego miejsca, w którym mała elektrownia wodna (MEW) powinna powstać, aby działała w sposób maksymalnie efektywny. Doglądamy wszelkich formalności i procedur związanych z przedsięwzięciem, których celem jest uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych dopuszczających wykonanie prac związanych z energetyką w ramach użytkowania danej nieruchomości. Dbamy o prawidłowy dobór parametrów elektrowni, np. właściwą wartość zainstalowanej mocy, tak aby energia wody mogła być wykorzystane maksymalnie wydajnie. Przy budowie małych elektrowni wodnych korzystamy z turbozespołów i podzespołów wytwarzanych przez renomowanych producentów. W projektowaniu poszczególnych rozwiązań aktywny udział bierze współpracująca z nami kadra doświadczonych naukowców i inżynierów.

Mała energetyka wodna – wykorzystanie już istniejących jazów

Dysponujemy doświadczeniem, wiedzą i narzędziami pracy, które pozwalają przywrócić sprawność i wysoką efektywność pracy nawet starym i mocno zniszczonym elektrowniom. Zanim jednak przejdziemy do właściwych czynności budowlanych związanych z małą energetyką wodną (MEW), dokładnie analizujemy dane miejsce budowy oraz źródło energii czyli wodę, tak aby mieć pewność co do możliwości uzyskania właściwej zainstalowanej mocy czy braku negatywnego wpływu na użytkowanie nieruchomości oraz środowisko. Przygotowujemy profesjonalne projekty koncepcyjne i studia wykonalności. Zajmujemy się także opracowywaniem programów funkcjonalno-użytkowych, instrukcji gospodarowania wodą, a także raportów oddziaływania stawianych przez nas obiektów małej energetyki wodnej na środowisko.

Specjaliści od gospodarki wodnej

Wykonujemy niezbędne ekspertyzy i analizy, które pozwalają na właściwe przygotowanie się do realizacji budowy inwestycji. Uzyskujemy wymagane pozwolenia – z naszej inicjatywy powstają też niezbędne koncepcje, projekty i dokumentacje innego rodzaju, jak np. operat wodnoprawny. Troszczymy się, aby każda wybudowana przez nas elektrownia spełniała określone wymagania techniczne i środowiskowe. Przykładamy szczególną wagę do tego, żeby mała energetyka wodna (MEW) była właściwie wkomponowana w środowisko przyrodnicze, tak aby energia elektryczna z niej wytwarzana pozostawała bez negatywnego oddziaływania na otoczenie. To równie istotne jak dostosowanie inwestycji pod kątem specyfiki użytkowania nieruchomości czy potrzeb w zakresie zainstalowanej mocy. Dokładnie analizujemy otoczenie przyszłej inwestycji i staramy się jak najmniej ingerować w okoliczny ekosystem, wpasowując budowę w istniejącą przestrzeń. W przypadku remontów lub modernizacji małych elektrowni wodnych tworzymy drogi migracji dla organizmów wodnych, a także minimalizujemy zmiany wpływające na środowisko naturalne.

Mała elektrownia wodna pod okiem fachowców

Współpracujemy z biologami, inżynierami, geodetami i hydrologami, którzy poprzez swoje kompetencje zapewniają rzetelność i wiarygodność wykonywanych badań, audytów, analiz, ekspertyz i raportów. Dzięki temu jeszcze zanim powstanie mała elektrownia wodna (MEW), dobrze wiemy, jaki będzie jej wpływ na ekosystem i użytkowane nieruchomości. Z kolei hydrotechnicy, architekci, elektrycy i specjaliści od budowy dróg sprawnie i profesjonalnie zajmą się budową konstrukcji będącej źródłem energii wytwarzanej z płynącej wody. Do pracy przy wznoszeniu obiektu przystępujemy niezwłocznie po załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności. Dokładany wszelkich starań, aby inwestycja została sfinalizowana w możliwie najkrótszym terminie. Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań, które zostały przez nas przetestowane w już wielu zrealizowanych konstrukcjach. Komponenty i elementy instalacji pochodzą od sprawdzonych producentów, których urządzenia wykorzystujemy od wielu lat i potrafimy je samodzielnie serwisować i naprawiać.

Bezpieczna i ekologiczna elektrownia dla każdego

Nasze projekty charakteryzuje szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Nie chcemy negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Między innymi dlatego stosujemy nowoczesne i zaawansowane komponenty podczas budowy instalacji. Małe elektrownie wodne to doskonałe rozwiązanie dla miejscowości uzdrowiskowych, ośrodków i domków wypoczynkowych położonych na terenach leśnych, a także schronisk i obiektów w górach. Nasz doświadczony zespół potrafi odpowiednio wykorzystać naturalne warunki przestrzenne i wkomponować w nie ekologiczne źródła wytwarzania energii.

Rosnące ceny mediów oraz paliw wymuszają na gminach, właścicielach firm i obiektów rekreacyjnych (ale także na osobach indywidualnych) szukania niezależności energetycznej lub możliwości jej taniego pozyskiwania. Budowa naszych konstrukcji odbywa się z poszanowaniem natury i pozbawione negatywnych wpływów na okoliczną faunę i florę. Są także bezpieczne w użytkowaniu. Obejmujemy specjalistyczną i ciągłą opieką wszystkie zrealizowane obiekty oraz służymy wsparciem technicznym, serwisem i regularnymi przeglądami.

Ile kosztuje mała elektrownia wodna

Mamy na koncie wiele zrealizowanych projektów MEW o bardzo różnorodnej charakterystyce, które powstały dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespołu pracowników. Zawsze zwracamy uwagę na otoczenie, w jakim powstają nasze instalacje, i rozumiejąc ekologów, minimalizujemy ich wpływ na środowisko naturalne. Ceny usług związanych z budową małych elektrowni wodnych są ustalane indywidualnie – zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia szczegółów.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!