Energy progression, energy advancement

Hydroenergetyka badania i rozwój

Dynamiczny rozwój hydroenergetyki możliwy jest dzięki innowacyjnym badaniom, które pozwalają na wdrożenie nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań. Oferujemy usługi projektowe na najwyższym poziomie. Działania rozwojowe w zakresie energetyki wodnej to nasza specjalność. Wyróżniamy się wieloletnim doświadczeniem i mamy za sobą setki zrealizowanych pomysłów w dziedzinie elektrowni napędzanych wodą.

Co to jest hydroenergetyka?

Termin hydroenergetyka odnosi się do energii elektrycznej, która powstaje dzięki wykorzystaniu energii wody. Do produkcji wykorzystuje się zatem naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, np. naturalne przełomy cieków . Działania rozwojowe w zakresie energetyki wodnej zaliczane są do najbardziej opłacalnych pod względem ekonomicznym. Należy jednak pamiętać, że aby doszło do ich realizacji, konieczne jest spełnienie specyficznych warunków, przede wszystkim wybraniu odpowiedniej lokalizacji elektrowni

Hydroenergetyka

Nowoczesna hydroenergetyka wykorzystuje wody przy zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Największym wyzwaniem, które stoi przed tą dziedziną nauki, jest wydajność zastosowanych procesów przy zachowaniu możliwe jak najniższej emisyjności.

Energetyka wodna nadal wymaga silnego wsparcia inwestycyjnego, wdrażania innowacyjnych projektów i podejmowania działań, przy których będą wykorzystywane najnowsze zdobycze technologii.

Działania rozwojowe w zakresie energetyki wodnej

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla małych elektrowni na każdym etapie zaawansowania. Nasz doświadczony zespół składa się zarówno z naukowców, jak i inżynierów z zakresu hydroenergetyki. Wykonaliśmy wiele analiz, projektów i przeglądów elektrowni już istniejących, jak i nowo powstałych. Aktywnie inwestujemy w obiekty elektrowni wodnych.

Realizujemy i wspieramy związane z energetyką przedsięwzięcia rozwojowe o niskiej ingerencji w środowisko, przyjazne środowisku naturalnemu. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu konkretnych kroków, w tym ułatwianiu migracji żywym organizmom i dbaniu o niską emisyjność.

Działania rozwojowe w zakresie energetyki wodnej pozwalają na udoskonalanie dziedziny energii odnawialnej w Polsce i zbliżają ją do czołówki krajów europejskich. Dzięki takim innowacjom wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego w naszym kraju stale rośnie.