Energy progression, energy advancement

MEW Kierżno

MEW Kierżno, została przygotowywana do realizacji przez nasz zespół, przy istniejącym jazie na rzece Kwisa, w gminie Nowogrodziec, w powiecie bolesławieckim, w woj. dolnośląskim.

Podstawową i jedyną funkcją elektrowni wodnej będzie ekologiczna, bez emisyjna produkcja energii elektrycznej, przy użyciu turbozespołu, który wykorzystując spad i przepływ w rzece napędzać będzie generator, tj. urządzenie bezpośrednio wytwarzające energie elektryczną. 

W bloku elektrowni nie przewiduje się pomieszczeń przeznaczonych na pobyt obsługi ponieważ elektrownia wodna będzie w pełni zautomatyzowana (obiekt bezobsługowy). Turbozespół będzie wyposażony w automatykę sterującą ruchem, pozwalając na pracę osób w trybie krótkoterminowych wizyt stanowiących dozorowanie obiektu. Wybór lokalizacji elektrowni oraz rodzaju turbin uwzględnia specyfikę przepływów i spadu oraz ukształtowanie terenu, a także ilość dostępnego miejsca. Czynniki te decydują o racjonalności budowy MEW. Duże znaczenie mają również warunki środowiskowe. Stopień hydroenergetyczny powinien być tak rozwiązany, aby możliwa była swobodna migracja ryb i innych organizmów, zarówno wstępująca jak i  zstępująca. 

Analizując powyższe warunki, w przypadku przedsięwzięcia MEW Kierżno, przewidziano wykonanie elektrowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie lewego brzegu istniejącego progu rzeki Kwisy. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

  • przebudowa istniejącego jazu na bystrze
  • budowa przepławki przy MEW na lewym brzegi Kwisy
  • budowa docelowej MEW Kierżno

 

Najważniejsze parametry małej elektrowni wodnej w Kierżnie: 

Turbina Archimedesa
Średnica wirnik około 3500 mm
Długość wirnika około 7 m
Qinst. 7,54 m m3/s
Spad 2,47 m przy SNQ
Moc instalowana około 100 kW