Energy progression, energy advancement

MEW Uniegoszcz

Budowa małej elektrowni wodnej w miejscowości Uniegoszcz, to nasz najnowszy projekt, który zostanie sfinansowany ze środków Funduszy Norweskich. 

Realizacja projektu obejmuje budowę hydroelektrowni oraz wdrożenie autorskiego systemu odladzania turbiny w wybudowanym obiekcie. Budowa MEW Uniegoszcz pozwoli również na dostarczanie na rynek innowacyjnego systemu umożliwiającego ciągłą i efektywną pracę małych elektrowni wodnych (MEW), wyposażonych w turbinę Archimedesa

W ramach prac objętych niniejszym projektem, w obiekcie MEW Uniegoszcz, wdrożony zostanie autorski system polegający na odzysku ciepła z urządzeń współpracujących z turbiną Archimedesa i transferowaniu go na konstrukcję wirnika, łoże turbiny i powietrze nad turbiną. 

W efekcie tego rozwiązania, nastąpi zwiększenie średniorocznej produkcji energii elektrycznej z instalacji o około 10%, co da wymierne korzyści dla gospodarki i środowiska naturalnego.

Innowacyjne rozwiązanie wdrożone w niniejszym projekcie przyczyni się do usprawnienia pracy małych elektrowni wodnych wyposażonych w turbiny Archimedesa – dotyczy to zarówno istniejących, jak i nowoprojektowanych obiektów.