Energy progression, energy advancement

Budowa małej elektrowni wodnej „MEW Osiecznica II” przy istniejącym jazie stałym w km 40+607 rzeki Kwisa.

W 2019r. na zlecenie prywatnego inwestora opracowaliśmy wielowariantową koncepcję małej elektrowni wodnej Osiecznica II zlokalizowanej przy istniejącym jazie w km 40+607 rz. Kwisa. W elektrowni zdecydowano się zastosować turbinę archimedesa z powodu najmniejszego oddziaływania na organizmy wodne. Moc rzeczywista elektrowni wyniesie ok. 132 kW.
W skład projektowanego obiektu wchodziły następujące elementy:

  • Blok elektrowni wodnej
  • Zamknięcie powłokowe na istniejącym jazie stałym.
  • Kanał elektrowni wodnej.
  • Upust płuczący.
  • Seminaturalna przepławka z ryglami z głazów kamiennych.