Energy progression, energy advancement

Budowa MEW Uniegoszcz – postępy prac

Aktualizacje z Budowy Małej Elektrowni Wodnej w Uniegoszczy

W ramach naszego zaangażowania w rozwój zrównoważonej energii i innowacji, chcielibyśmy podzielić się najnowszymi postępami w budowie Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w Uniegoszczy. Oto kilka kluczowych prac, które miały miejsce w ostatnim czasie:

Trwające prace ziemne: Obecnie koncentrujemy się na pracach ziemnych przy istniejącym jazie. Te niezbędne działania przygotowują teren pod dalsze etapy budowy.

Przegroda tymczasowa: Z sukcesem zakończyliśmy budowę przegrody tymczasowej. Jest to kluczowy element umożliwiający kontrolę przepływu wody podczas dalszych prac.

Przygotowania do wbijania ścianek szczelnych: Aktualnie przygotowujemy się do wbijania ścianek szczelnych. Ten etap jest istotny dla zapewnienia ochrony przed nadmierną filtracją w obrębie budowli.

Planowane roboty budowlane: W nadchodzącym miesiącu planujemy rozpocząć roboty budowlane związane z odbudową jazu. To ważny krok w kierunku zakończenia całego projektu.

default

default