Energy progression, energy advancement

Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznych. Koszalin 2019.

W 2019 roku w krótkim terminie zrealizowaliśmy zamówienie publiczne pn.: „Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych podległych pod Zarząd  Zlewni w Koszalinie”.

L.p. Zarząd Zlewni Nadzór Wodny Obiekt Dodatkowe informacje Klasa obiektu
1. ZZ Koszalin Kołobrzeg Wał przeciwpowodziowy – prawy n/rz. Kanał Drzewny w km 0+520-0+840; 1+590-3+300 w Kołobrzegu 2030 IV
2. ZZ Koszalin Kołobrzeg Wał przeciwpowodziowy – lewy n/rz. Parsętą w km 3+000-5+500 2595 IV
3. ZZ Koszalin Kołobrzeg Wał przeciwpowodziowy – lewy n/rz. Parsętą w km 31+030-31+278 248 IV
4. ZZ Koszalin Kołobrzeg Wał przeciwpowodziowy n/rz. Pysznicą Górna  praw w km 4+200-4+338 138 IV
5. ZZ Koszalin Kołobrzeg Wały p.pow. nad rzeką Parsęta w km 54+600-60+375 lewy
rz. Liśnica, m. i gm. Białogard, pow. białogardzki
6018 IV
6. ZZ Koszalin Kołobrzeg Wały p.pow. nad rzeką Parsęta  w km 56+335-59+100 prawy
rz. Liśnica, m. i gm. Białogard, pow. białogardzki
2820 IV
7 ZZ Koszalin Sławno Wał Przeciwpowodziowy – Poprzeczny dolinowy –  km 0+000-0+732

obręb Zieleniewo gm. Darłowo, pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie

0,732 II
8  

ZZ Koszalin

Sławno Wał Przeciwpowodziowy –  przyjeziorny prawy „A” jeziora Modła – km 1+340-1+660

obręb Lędowo, gm. Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie

0,320 IV
9 ZZ Koszalin Sławno Wał Przeciwpowodziowy – przyjeziorny prawy „B” jeziora Modła –  km 0+000-1+340

obręb Lędowo, gm. Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie

1,340 IV
10 ZZ Koszalin Sławno Wał Przeciwpowodziowy –  przyjeziorny lewy „C” jeziora Modła –  km 0+000-1+920

obręb Zalewskie PGR, Duninowo PGR, gm. Ustka, pow.  słupski, woj. pomorskie

1,920 IV
11 ZZ Koszalin Sławno Wał Przeciwpowodziowy (Lewy) nad rzeką Pogorzeliczką – w km 0+350-0+800

obręb Duninowo PGR gm. Ustka pow. słupski, woj. pomorskie

0,450 IV
12 ZZ Koszalin Sławno Wał Przeciwpowodziowy (Prawy) nad rzeką Pogorzeliczką – w km 0+340-0+800

obręb Duninowo PGR gm. Ustka pow. słupski, woj. pomorskie

0,460 IV
13 ZZ Koszalin Sławno Wał Przeciwpowodziowy (Lewy) nad Strugą Krzemieniecką – w km 0+000-0+450

obręb Duninowo gm. Ustka pow. słupski,  woj. pomorskie

0,450 IV
14 ZZ Koszalin Sławno Wał Przeciwpowodziowy (Prawy) nad Strugą Krzemieniecką – w km 0+000-0+450

obręb Duninowo gm. Ustka pow. słupski,  woj. pomorskie

0,450 IV
15 ZZ Koszalin Sławno Wał Przeciwpowodziowy (Lewy) nad Strugą Lędowską – w km 0+000-0+188 ; 0+755-1+175

obręb Lędowo gm. Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie

0,608 IV
16 ZZ Koszalin Sławno Wał Przeciwpowodziowy (Prawy) nad Strugą Lędowską – w km 0+000-0+180 ; 0+755-1+175

obręb Lędowo gm. Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie

0,600 IV
17 ZZ Koszalin Sławno Wał Przeciwpowodziowy (Prawy) nad Kanałem nr 7 Duninowo  – w km 0+000-1+500

obręb Zaleskie gmina Ustka, pow. słupski woj. pomorskie

1,500 IV
18 ZZ Koszalin Sławno Wał Przeciwpowodziowy (Prawy) nad Strugą Starkowską – w  km 0+000-2+400

obręb Duninowo gm. Ustka pow. słupski, woj. pomorskie

2,400 IV
19 ZZ Koszalin Koszalin Wały nad Kanałem Jamneńskim – lewy w km 0+000 – 0+263 i prawy w km 0+000 – 0+264 0,527 km IV
20 ZZ Koszalin Koszalin Wał na północno-wschodnim brzegu jeziora Jamno w km 0+000 – 2+144 2,144 km III
21 ZZ Koszalin Koszalin Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w km 12+000-12+800 w  Koszalinie IV
22 ZZ Koszalin Koszalin Wrota przeciwsztormowe na Kanale Jamneńskim w m. Mielno IV
23 ZZ Koszalin Koszalin Opaska brzegowa na północnym brzegu jeziora Jamno w km 0+000 – 5+880 w m. Mielno
24 ZZ Koszalin Koszalin Ostroga na południowym brzegu jeziora Jamno IV
25 ZZ Koszalin Koszalin Stopień wodny na wypływie z jeziora Lubiatowo na rzece Dzierżęcince w km 15+300 w m. Bonin IV
26 ZZ Koszalin Koszalin Jaz stały progowy na rzece Radwi w km 0+530 – Karlino IV
27 ZZ Koszalin Koszalin Próg na rzece Polnicy w km 0+330 w m. Sianów IV
28 ZZ Koszalin Sławno Jaz w km 8+246 rzeki Moszczeniczki

obręb Swołowo gm. Słupsk pow. słupski, woj. pomorskie

Działka  nr 224 obr. Gać IV
29 ZZ Koszalin Sławno Jaz w km 11+200 rzeki Moszczeniczki

obręb Bruskowo Małe, gm. Słupsk, pow. słupski, woj. pomorskie

Działka nr 316 obr. Redencin IV
30 ZZ Koszalin Kołobrzeg Jaz
rz. Młynówka w km 1+850, m. Kozia Góra, gm. Karlino, pow. białogardzki
działka nr 140/1 obręb Kozia Góra IV
31 ZZ Koszalin Kołobrzeg Jaz
rz. Młynówka w km 5+800  m. Malonowo, gm. Karlino
działka nr 140/01 obręb Malonowo IV
32 ZZ Koszalin Kołobrzeg Jaz
rz. Topiel w km 2+085, m. Kamosowo, gm. Białogard, pow. białogardzki
działka nr 143 obręb Kamosowo IV
33 ZZ Koszalin Kołobrzeg Przelew przeciwpowodziowy – upust z rzeki Parsęty w km 2+755 w Kołobrzegu obręb 11 Miasto Kołobrzeg działka nr 418 IV
34 ZZ Koszalin Kołobrzeg Zastawka wlotowa z rzeki Parsęty do Kanału Drzewnego w km 3+300 obręb 17 Miasto Kołobrzeg działka nr 241 IV
35 ZZ Koszalin Kołobrzeg Przelew przeciwpowodziowy – upust z rzeki Parsęty w km 2+755 w Kołobrzegu obręb 11 Miasto Kołobrzeg działka nr 418 IV
36 ZZ Koszalin Kołobrzeg Zastawka wlotowa z rzeki Parsęty do Kanału Drzewnego w km 3+300 obręb 17 Miasto Kołobrzeg działka nr 241 IV