Energy progression, energy advancement

Opracowanie operatu wodnoprawnego, instrukcji gospodarowania wodą oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn.: „Mała elektrownia wodna na rzece Wiercica w km 18+400 w miejscowości Zalesice, gmina Przyrów, powiat częstochowski, woj. śląskie”. Zalesice 2020

W 2020r.  na zlecenie prywatnego inwestora opracowaliśmy dokumentację niezbędną dla przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego tj. operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla Małej elektrowni wodnej Julianka i jazu w km 18+400 rzeki Wiercica. Elektrownia została usytuowana w prawym skrajnym przęśle jazu zasuwowego w formie dwóch turbozespołów w układzie lewarowym o mocy łącznej 30kW.