Energy progression, energy advancement

Opracowanie wytycznych projektowych oraz projektu budowlanego dla MEW Szalejów na rzece Bystrzyca Dusznicka, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację przedsięwzięcia.

W latach 2019-2020 na zlecenie prywatnego inwestora opracowaliśmy dokumentację niezbędną dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej „Szalejów” w km 7+714 rzeki Bystrzyca Dusznicka. Elektrownia zostanie wyposażona w turbozespół typu „Kaplan” o mocy 50 kW zainstalowany w żelbetowym bloku. W ramach przedsięwzięcia zostanie zapewniona drożność morfologiczna w obrębie stopnia poprzez wykonanie przepławki w formie bystrotoku.