Energy progression, energy advancement

Przywracanie retencji korytowej

Ocieplanie klimatu stało się faktem. Temperatury są coraz wyższe, a opady deszczu pojawiają się znacznie rzadziej. Niestety, ale powoduje to niemal coroczne problemy z suszą, z którą muszą zmagać się rolnicy. Efekty tego zjawiska negatywnie wpływają zarówno na bezpieczeństwo rodzimego rynku spożywczego, jak i niekorzystnie odbijają się na sytuacji ekonomicznej. Na szczęście z tym można walczyć. Jako doświadczony zespół specjalistów, których misją jest zapewnienie równowagi w rolnictwie, oferujemy skuteczne rozwiązania, mające przeciwdziałać suszy. Naszym zadaniem jest przywracanie retencji korytowej, a właściwie jej dwufunkcyjności.

Obecnie funkcją rowów jest kontrolowane odprowadzanie wody do rzek, bez przykładania wagi do nawadniania okolicznych ziem. Uważamy to za duże marnotrawstwo możliwości, jakie stwarza infrastruktura melioracyjna, która jest już gotowa w wielu miejscach. Dlatego w trosce o kondycję polskiego rolnictwa stworzymy system, który umożliwi retencję korytową

Na czym polega ten proces? Jest to nieco zapomniana metoda, dawniej będąca często stosowana. Polega ona na zbieraniu wód opadowych przy pomocy specjalnych zastawek umieszczanych w rowach melioracyjnych. Dzięki temu możliwe jest znaczne opóźnienie odpływu, a tym samym stworzenie swoistego magazynu, który wykorzystywany będzie do bieżącego nawadniania gleb znajdujących się w pobliżu. Nasze rozwiązania sprawią, że ziemie ulokowane w obszarze zlewnym danej rzeki staną się bardziej wilgotne, co zapewni warunki do uprawiania roślin, nawet w okresie bezdeszczowym. Retencja podnosi także poziom wód gruntownych i podziemnych.

Oferujemy przywracanie retencji korytowej na terenach, w których znajdują się już rowy melioracyjne, ale także na obszarach, gdzie takiej infrastruktury jeszcze nie ma, a są warunki ku temu, by ją stworzyć. Zajmiemy się przygotowaniem projektu, uzyskaniem stosownych zgód, a następnie przeprowadzeniem niezbędnych prac.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy szczegóły dotyczące tego, jak skutecznie można bronić się przed zagrożeniem suszą i utratą plonów.