Energy progression, energy advancement

Techniczna regulacja rzek

W Inex Green projektujemy rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, z korzyścią dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Jedną z naszych specjalizacji jest techniczna regulacja rzek, stanowiąca kluczowy element działań przeciwpowodziowych na wielu obszarach kraju. Wykonanie usługi odbywa się z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z dziedziny ekologii oraz hydrotechniki. Jesteśmy zespołem naukowców, inżynierów i innych ekspertów, którzy realizują inwestycje kompleksowo.

Dlaczego techniczna regulacja rzek jest potrzebna?

Koryta rzeczne zmieniają swoje zasięgi na przestrzeni lat, co ma związek z naturalnymi procesami, jak również z działalnością człowieka. Techniczna regulacja rzek ma na celu przede wszystkim ograniczenie ryzyka wystąpienia powodzi na okolicznych obszarach, jak również dostosowanie biegu wody do konkretnych celów gospodarczych. Jest to zadanie wymagające ogromnej wiedzy z zakresu hydrotechniki oraz ekologii, dlatego warto zlecić je naszemu zespołowi ekspertów. Mamy na swoim koncie liczne realizacje na zlecenia inwestorów, gmin i innych podmiotów.

W zależności od indywidualnych potrzeb klientów oraz warunków naturalnych na terenie planowanej inwestycji techniczna regulacja rzek może obejmować inny zakres prac do wykonania. Przeważnie podstawowym zadaniem jest budowa zbiorników retencyjnych, które służą do magazynowania nadmiarowej wody pochodzącej z intensywnych opadów deszczu. Jest ona następnie uwalniania z powrotem do obiegu w przyrodzie w okresach, kiedy koryta rzeczne mogą ją przyjąć bez ryzyka wystąpienia powodzi.

W zakres prac związanych z techniczną regulacją rzek jest także tworzenie stopni wodnych, czyli różnego rodzaju sztucznych przeszkód w korycie, takich jak jazy, śluzy oraz progi. Są one wykorzystywane w wielu projektach z dziedziny hydrotechniki, np. budowie MEW dodatkowo ułatwiają żeglugę na danym obszarze. Usługa może obejmować ponadto projektowanie:

  • wałów przeciwpowodziowych wzdłuż koryta rzecznego,
  • kanałów odwadniających, odprowadzających nadmiar wody z miejsc zagrożonych zalaniem,
  • obrzeży rzecznych w celu minimalizacji ryzyka korozji.

Zajmujemy się nie tylko regulacją techniczną, ale też renaturalizacją rzek. Dzięki tej usłudze możliwe jest przywrócenie rzecznym ekosystemom ich naturalnych funkcji. Nasza praca w tym zakresie ma na celu wprowadzenie harmonii pomiędzy działalnością człowieka, a procesami rzecznymi. Dzięki temu na obszarach realizacji projektu ryzyko wystąpienia katastrof hydrologicznych jest obniżone, mimo wdrażania na nich inwestycji, takich jak np. małe elektrownie wodne.